Euro-tax Financial Zrt.

Bemutatkozás

Az Euro-tax Financial Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2009. évben abból a célból jött létre, hogy partnerei problémáira komplex megoldási/cselekvési terveket dolgozzon ki és hajtson végre.

Társaságunk 2015. augusztus 24. napjától Euro-tax Financial Zártkörűen Működő Társaságként folytatja tevékenységét az alábbi területeken:

  • Követelésminősítés (ügyfél, ügylet és fedezetértékelés)
  • Követeléskezelés (problémamentes, problémás és lejárt állomány kezelése és behajtása)
  • Végrehajtási és felszámolási eljárások menedzselése
  • Jogi képviselet
  • Monitoring feladatok ellátása
  • Reorganizáció
  • Követelésértékesítési pályázatok szervezése, bonyolítás

Tájékoztatás

“Tájékoztatás az Euro-tax Financial Zrt. és a Megbízói között létrejött együttműködési keret megállapodás alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségről.

Az Euro-tax Financial Zrt., mint kezelő (továbbiakban: Kezelő) és a Megbízói, mint követeléstulajdonosok (továbbiakban: Követeléstulajdonos) között létrejött együttműködési megállapodás alapján a Kezelő végzi a Követeléstulajdonos lejárt/problémás követeléseinek kezelését/behajtását.”

A személyes adatok védelme

Az Euro-Tax Financial Zrt. minden, a működése során tudomására jutott, továbbá az érintett által rendelkezésre bocsátott  személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Társaságunkhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Euro-tax Financial Zrt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.