Euro-tax Financial Zrt.

Tevékenységek

Követelésminősítés (ügyfél, ügylet és fedezetértékelés)
– Megbízási szerződés keretein belül a partner által megjelölt ügyfélkör, illetve ügylettípus komplex kiértékelését végezzük el, javaslatot teszünk a kockázatminimalizáláshoz szükséges feladatok elvégzésére.

Követeléskezelés (problémamentes, problémás és lejárt állomány kezelése és behajtása)
– Megbízási szerződés keretein belül a partner által kezelésre rendelkezésre bocsátott állományt a fenti szempontrendszer szerint minősítjük, egyben intézkedési tervet dolgozunk ki a vesztség minimalizáláshoz szükséges feladatok elvégzésére, a megbízó egyetértése esetén a vonatkozó szerződésmódosításokat és megállapodásokat előkészítjük és végrehajtjuk.

Végrehajtási és felszámolási eljárások menedzselése
– A folyamatban lévő eljárásokban a megbízó nevében és helyett eljárunk, részt veszünk a végrehatási eljárások során lefolytatandó cselekményeknél, a felszámolási eljárásokban.

Jogi Képviselet:
– Egyéni ügyvéd partnereinkkel bírósági eljárások során megbízási jogviszony keretein belül teljesítési segédként részt veszünk a szükséges jogi képviselet ellátásban.

Monitoring feladatok ellátása
– A partner által megkötött szerződések, megállapodások alapján az ügyfeleinek komplex ellenőrzését elvégezzük, szükség szerint intézkedési javaslatot dolgozunk ki a további cselekmények elvégzésére.

Reorganizáció
– Felkérésre elvégezzük a partneri szerződésben álló hitelező nehéz helyzetben lévő ügyfeleinek, ügyleteinek átvilágítását, valamint megszervezzük a vonatkozó ügyfél reorganizációjához szükséges teendők elvégzését, illetve végrehajtjuk azokat.

Követelésértékesítési pályázatok szervezése, bonyolítása
– Egyedi megállapodás alapján megszervezzük és lebonyolítjuk a problémássá vált, lejárt követelésállomány értékesítési eljárását.