Euro-tax Financial Zrt.

Díjazás

Az Euro-tax Financial Zrt. az általa nyújtott szolgáltatásokért – ide értve a részletfizetési megállapodás megkötését is – kizárólag a Követeléstulajdonostól/Megbízótól részesül/részesülhet díjazásban.