Euro-tax Financial Zrt.

Fogalomtár

Behajtási folyamat: a Kezelő azon tevékenységét jelenti, amelyet annak érdekében folytat, hogy az ügyfél a tartozását és annak kamatait, valamint esetleges egyéb járulékait a Követeléstulajdonosnak megfizesse.

Együttműködési megállapodás: általános megbízási jogviszony, amelynek keretében Követeléstulajdonos behajtási, illetőleg egyéb folyamatok elvégzésére egyedi ügyekben megbízást ad.

Felek: kifejezés jelenti együttesen a Követeléstulajdonost, valamint Kezelőt.

Felszólító levél: jelenti a Kezelő által az ügyfélnek küldött olyan dokumentumot, amely tartalmazza a követelés azonosítására alkalmas adatokat, és annak megfizetésére szólít fel.

Követelés: kifejezés jelenti az ügyfél által ki nem egyenlített tartozás értékét, annak késedelmi kamatait, esetleges kötbérét és egyéb járulékait.

Nap, hét, hónap: jelentése naptári nap, hét, hónap kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra utal.

Rendezési javaslat: kifejezés, az Ügyfél által tett a Kezelő részére megküldött a tartozás rendezését szolgáló ajánlat.

Teljesítési segéd: kifejezés jelentése bármely személy, vagy szervezet, akivel vagy amellyel Kezelő a Követeléstulajdonos előzetes engedélye alapján a hivatkozott megállapodásban meghatározott feladatai teljesítése során és annak végrehajtása érdekében együttműködésre lép.

Ügyfél: kifejezés jelenti Követeléstulajdonos azon partnerét, aki a Követeléstulajdonos felszólítása után sem tett eleget a Követeléstulajdonossal szemben esedékes fizetési kötelezettségének, illetve nem egyenlítette ki tartozását.

Tisztelt Partnereink, Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a vírushelyzetre való tekintettel módosításra került a személyes ügyfélszolgálati rendünk.
Arra kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett használják e-mail és online ügyfélszolgálatunkat ügyeik intézésére!

I. Telefonos ügyfélszolgálatunk Hétfőtől Csütörtökig 9:00-tól 12:00-ig az alábbi elérhetőségen várja hívását:

+36 1 424 9091

II. Amennyiben az ügyintézéshez nélkülözhetetlennek érzi a személyesen történő megjelenést, kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes ügyintézés jelenleg csak előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Időpont előjegyzésre a fentebb jelzett telefonos elérhetőségen van lehetősége.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyfeleinket SZEMÉLYESEN FOGADNI KIZÁRÓLAG csak emailben vagy telefonon visszaigazolt időpont esetén tudjuk!

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében nemcsak az otthoni megelőzés rendkívül fontos, hanem az is, hogy minimalizáljuk, csökkentsük a közösségekben való megfertőződés veszélyét, mind ügyfeleink, mind munkatársaink körében.

Az irodába történő belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő, ill. az orrot és szájat eltakaró SZÁJMASZK használata kötelező

Kifejezetten kérjük, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése és megakadályozása érdekében a személyes ügyfélszolgálaton történő egyeztetés helyett lehetőség szerint részesítse előnyben a telefonos ügyfélszolgálatot.