Euro-tax Financial Zrt.

Képviseleti Jogosultság

Az Euro-tax Financial Zrt. (átalakulást megelőzően: Euro-tax Financial Kft.) pénzügyi közvetítőként a Követeléstulajdonos nevében és javára jár el, a Követeléstulajdonos érdekeit képviseli. Az Euro-tax Financial Zrt. a lejárt tartozásokból eredő követelések érvényesítése érdekében szükséges nyilatkozatokat, felszólító leveleket, bizonylatokat, igazolásokat az Követeléstulajdonos nevében és javára aláírhatja, és a szükséges intézkedéseket megteheti.