Euro-tax Financial Zrt.

Közérdekű információk

Felügyeleti szerv
Az Euro-tax Financial Kft. a Magyar Nemzeti Bank jogelődje (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által kiadott tevékenységi engedély alapján végzi a – felügyeleti nyilvántartásba vett – pénzügyi szolgáltatási tevékenységét. A Felügyeleti Nyilvántartás tartalmazza mindazon pénzügyi szolgáltatók adatait, melyeket a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank (Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9., Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, Telefon: +36 1 428-2600, továbbiakban: MNB) felügyelete alá rendel, illetve amelyek közzétételét más jogszabály előírja. A Felügyeleti nyilvántartás a https://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses közvetítők weboldalon érhető el.

Szabályzatok
Üzletszabályzat
Panaszkezelési szabályzat

Nyomtatványok
Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány
Adatkezelési nyilatkozat

Hirdetmények
Elszámolás és forintosítási információk »

Cégadatok
Cégnév: Euro-tax Financial Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövidített cégnév: Euro-tax Financial Kft.
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 7. II. em. 6.
Központi ügyintézés helye: 1118 Budapest, Mányoki út 14. I/4/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-919377
Adatkezelési nyilvántartási szám: …
Adószám: 14776953-2-41